Nhà thờ họ Võ Khắc Cần
Nhà thờ họ Võ Khắc Cần
Nhà thờ họ Võ Khắc Cần

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 0389232316

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 8:00 SA - Đóng cửa: 5:00 CH

Email: nhathohovokhaccan@mynghean.vn

Địa chỉ: Xã Nam Kim , Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

Nhà thờ họ Võ Khắc Cần thuộc xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Nhà thờ họ Võ có diện tích rất lơn, hơn 1000m2 bao gồm khuôn viên nhà thờ và ao sen phía trước.  

Nhà thờ họ tổ chức lớn nhất vào rằm tháng 1, và rằm tháng 3 các chi tổ chức đi tảo mộ.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Nhà thờ họ Võ Khắc Cần thuộc xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Nhà thờ họ Võ có diện tích rất lơn, hơn 1000m2 bao gồm khuôn viên nhà thờ và ao sen phía trước.  

Nhà thờ họ tổ chức lớn nhất vào rằm tháng 1, và rằm tháng 3 các chi tổ chức đi tảo mộ.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí