Lăng và mộ Bà Chúa Lạng
Lăng và mộ Bà Chúa Lạng
Lăng và mộ Bà Chúa Lạng
Lăng và mộ Bà Chúa Lạng

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 0986925472

Thời gian tham quan tại một điểm: 30 phút

Mở cửa: 8:00 SA - Đóng cửa: 5:00 CH

Email: langvamobachualang@mynghean.vn

Địa chỉ: Xã Nam Kim , Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

SẮC VĂN 

Xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trước tới nay phụng thờ vị thần Minh phu nhân đã được phong sắc;

LINH TẾ DIỄM QUYÊN BỐI TĨNH UYỂN DỰC BẢO TRUNG HƯNG

Thần linh thiêng và có công giúp nước cứu dân.

Nhân tiết tứ tuần đại khánh của Trẫm, thể theo nguyện vọng của dân xã muốn báo ơn Thần và tiếp tục được phụng thờ, Trẫm quyết định gia tặng Thần:

TRAI TĨNH TRUNG HƯNG ĐẲNG THẦN 

Và cho phép dân xã được tiếp tục phụng thờ như cũ để được phi trì bảo hộ đúng với quốc sách xưa nay.

Nay khâm chỉ.

Ngày 25 tháng 7 năm Khải Định thứ 9.

Bản đồ

Giới thiệu

×

SẮC VĂN 

Xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trước tới nay phụng thờ vị thần Minh phu nhân đã được phong sắc;

LINH TẾ DIỄM QUYÊN BỐI TĨNH UYỂN DỰC BẢO TRUNG HƯNG

Thần linh thiêng và có công giúp nước cứu dân.

Nhân tiết tứ tuần đại khánh của Trẫm, thể theo nguyện vọng của dân xã muốn báo ơn Thần và tiếp tục được phụng thờ, Trẫm quyết định gia tặng Thần:

TRAI TĨNH TRUNG HƯNG ĐẲNG THẦN 

Và cho phép dân xã được tiếp tục phụng thờ như cũ để được phi trì bảo hộ đúng với quốc sách xưa nay.

Nay khâm chỉ.

Ngày 25 tháng 7 năm Khải Định thứ 9.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí