Đền Chung Sơn
Đền Chung Sơn
Đền Chung Sơn
Đền Chung Sơn

Tham quan chế độ CAMERA

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: denchungson@mynghean.vn

Địa chỉ: Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

Đền Chung Sơn có ý nghĩa sâu sắc nhằm tri ân công lao to lớn đối với  các cụ thân sinh và anh chị em ruột của Bác Hồ phù hợp với đạo lý “uống nước nhờ nguồn” của dân tộc Việt. Công trình được thiết kế hài hòa đảm bảo giữa đền thờ với các hạng mục và cảnh quan, không gian, gắn liền với quy hoạch phát triển núi Chung thành khu du lịch sinh thái và các điểm di tích liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đền có 18 hạng mục công trình bao gồm: Đền thờ chính, tả hữu vu; nhà chuông, nhà trống; nghi môn nội; nghi môn ngoại, bình phong đá, lầu hóa vàng; san nền; tường kè; cây xanh; cấp thoát nước; cấp điện, chiếu sáng ngoài nhà; chống sét; sân đường, bồn hoa, tường rào; chống mối, nhà vệ sinh; cấp điện chiếu sáng trong nhà; nội thất thờ tự.

 

Bản đồ

Giới thiệu

×

Đền Chung Sơn có ý nghĩa sâu sắc nhằm tri ân công lao to lớn đối với  các cụ thân sinh và anh chị em ruột của Bác Hồ phù hợp với đạo lý “uống nước nhờ nguồn” của dân tộc Việt. Công trình được thiết kế hài hòa đảm bảo giữa đền thờ với các hạng mục và cảnh quan, không gian, gắn liền với quy hoạch phát triển núi Chung thành khu du lịch sinh thái và các điểm di tích liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đền có 18 hạng mục công trình bao gồm: Đền thờ chính, tả hữu vu; nhà chuông, nhà trống; nghi môn nội; nghi môn ngoại, bình phong đá, lầu hóa vàng; san nền; tường kè; cây xanh; cấp thoát nước; cấp điện, chiếu sáng ngoài nhà; chống sét; sân đường, bồn hoa, tường rào; chống mối, nhà vệ sinh; cấp điện chiếu sáng trong nhà; nội thất thờ tự.

 

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí