Một ngày với Quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Một ngày với Quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh
 • Từ ngày 15/03/2019
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 9 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 9 địa điểm
 • 07:00

  Xã Nam Giang, Huyện Nam Đàn, Nam Đàn

 • 08:15

  Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

 • 09:45

  Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Nam Đàn

 • 10:35

  Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

 • 11:15
  Nhà hàng Sen Quê Miễn phí

  Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

 • 14:00

  Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

 • 14:40

  Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

 • 15:15

  Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

 • 16:00
  Đền Thánh Cả Miễn phí

  Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Nam Đàn

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.