Lịch trình của tôi

Lịch trình của tôi
 • Từ ngày 12/03/2019
 • Số ngày 4 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 14 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 5 địa điểm
 • 00:24
  Đình Giáp Đông Miễn phí

  Xã Nam Kim , Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

 • 07:30

  Xã Nam Kim , Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

 • 11:30

  Xã Vân Diên, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

 • 18:00

  Xã Vân Diên, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

 • 21:12

  Thị trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

Ngày 2 3 địa điểm
 • 07:30
  Đền Phổ Tứ Miễn phí

  Xã Nam Cường, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

 • 10:42
  Đền Thọ Toán Miễn phí

  Xã Nam Cường, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

 • 13:54
  Chùa Cung Miễn phí

  Xã Nam Phúc, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

Ngày 3 3 địa điểm
 • 07:30

  Xã Nam Kim , Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

 • 08:18

  Xã Nam Kim , Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

 • 09:54

  Xã Nam Trung, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

Ngày 4 3 địa điểm
 • 07:30
  Đình Đông Viên Miễn phí

  Xã Nam Phúc, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

 • 10:42

  Xã Nam Trung, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

 • 13:54
  Đền Lum Tum Miễn phí

  Xã Nam Trung, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.