Đền Phổ Tứ
Đền Phổ Tứ
Đền Phổ Tứ
Đền Phổ Tứ

Tham quan chế độ CAMERA

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 0383476798

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 8:00 SA - Đóng cửa: 5:00 CH

Email: denphotu@mynghean.vn

Địa chỉ: Xã Nam Cường, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

Đền Phổ Tứ.

Thế kỷ thứ XVI -1581, Đền được xây dựng trên mảnh đất đầu làng để thờ phụng 3 vị Linh thần đã có sắc phong các triều đại nhà Lê, nhà Nguyễn và phối thờ Tam tòa Thánh mẫu, Ngũ vị Tôn quan.

Đến thế kỷ thứ XVIII đời vua Cảnh Hưng, Đền phối thờ vị tướng Trần Pháp Miên và Cửu thiện Ngọc nữ đã có công giúp dân độ nước.

Đến thế kỷ thứ XIX - 1821, đời Vua Minh mạng, đền được đại trùng tu các công trình như Thượng điện, Trung điện, Hạ điện, đền Tam tòa, nhà Thánh văn,... và được tổ chức các đám rước lễ nghi như cầu an rằm tháng giêng, cầu đảo rằm tháng 6.

Đến thế kỷ thứ XX - 1930 đây là nơi hội họp bí mật của liên Chi bộ Đảng, và treo lá cờ Đảng đầu tiên tại cây Đa cổng Đền.

Nói chung, Đền là nơi lưu giữ giá trị nhân văn cao đẹp đã được bách gia trăm họ bảo tồn giữ gìn đến thế hệ mai sau.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Đền Phổ Tứ.

Thế kỷ thứ XVI -1581, Đền được xây dựng trên mảnh đất đầu làng để thờ phụng 3 vị Linh thần đã có sắc phong các triều đại nhà Lê, nhà Nguyễn và phối thờ Tam tòa Thánh mẫu, Ngũ vị Tôn quan.

Đến thế kỷ thứ XVIII đời vua Cảnh Hưng, Đền phối thờ vị tướng Trần Pháp Miên và Cửu thiện Ngọc nữ đã có công giúp dân độ nước.

Đến thế kỷ thứ XIX - 1821, đời Vua Minh mạng, đền được đại trùng tu các công trình như Thượng điện, Trung điện, Hạ điện, đền Tam tòa, nhà Thánh văn,... và được tổ chức các đám rước lễ nghi như cầu an rằm tháng giêng, cầu đảo rằm tháng 6.

Đến thế kỷ thứ XX - 1930 đây là nơi hội họp bí mật của liên Chi bộ Đảng, và treo lá cờ Đảng đầu tiên tại cây Đa cổng Đền.

Nói chung, Đền là nơi lưu giữ giá trị nhân văn cao đẹp đã được bách gia trăm họ bảo tồn giữ gìn đến thế hệ mai sau.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí