Lịch trình của tôi

Lịch trình của tôi
 • Từ ngày 06/03/2019
 • Số ngày 2 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 6 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 4 địa điểm
 • 07:30
  Nhà thờ họ Từ Miễn phí

  Xã Nam Cường, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

 • 10:42
  Đình Đông Viên Miễn phí

  Xã Nam Phúc, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

 • 13:54

  Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

 • 18:00
  Giếng Cốc Miễn phí

  Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

Ngày 2 2 địa điểm
 • 07:00
  Đền Đông Dương Miễn phí

  Xã Nam Xuân, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

 • 09:12

  Xã Xuân Hòa, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.