Chùa Đại Tuệ - Chùa Viên Quang

Chùa Đại Tuệ - Chùa Viên Quang
 • Từ ngày 27/02/2019
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 4 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 4 địa điểm
 • 07:00
  Chùa Đại Tuệ Miễn phí

  Xã Nam Anh, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

 • 07:00
  Chùa Viên Quang Miễn phí

  Xã Nam Thanh, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

 • 10:42
  Đình Hoành Sơn Miễn phí

  Xã Khánh Sơn, Huyện Nam Đàn, Nam Đàn

 • 13:54

  Huyện Nam Đàn, Nam Đàn

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.