Khu Mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh

Khu Mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh
 • Từ ngày 27/02/2019
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 3 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 3 địa điểm
 • 07:00

  Xã Nam Giang, Huyện Nam Đàn, Nam Đàn

 • 07:30
  Đền Bản Thổ Miễn phí

  Xã Vân Diên, Huyện Nam Đàn, Nam Đàn

 • 10:42

  Xã Nam Thái, Huyện Nam Đàn, Nam Đàn

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.