Nhà Thánh Bắc Thung
Nhà Thánh Bắc Thung

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 0376603248

Thời gian tham quan tại một điểm: 60 phút

Mở cửa: 8:00 SA - Đóng cửa: 5:00 CH

Email: nhathanhbacthung@mynghean.vn

Địa chỉ: Xã Vân Diên, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

Địa chỉ: Xóm Bắc Thung, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn.

Nhà thánh là nơi thờ cúng Đức Khổng Tử.

Nhà thánh tổ chức lễ to vào rằm tháng 10 là ngày giỗ của KHổng tử, ngày 8 tháng 10 lễ chọi trâu.

Sau chiến tranh, nhà thánh bị phá hủy. Ngày nay, nhà thánh đã được nhân dân góp tiền trùng tu lại.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Địa chỉ: Xóm Bắc Thung, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn.

Nhà thánh là nơi thờ cúng Đức Khổng Tử.

Nhà thánh tổ chức lễ to vào rằm tháng 10 là ngày giỗ của KHổng tử, ngày 8 tháng 10 lễ chọi trâu.

Sau chiến tranh, nhà thánh bị phá hủy. Ngày nay, nhà thánh đã được nhân dân góp tiền trùng tu lại.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí