Khu di tích Kim Liên khai mạc triển lãm chuyên đề “Cách mạng Tháng 8- Mốc son lịch sử"

12/08/2023 20/12/2046

26 0

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, được sự đồng ý của Sở VH&TT Nghệ An, chiều ngày 12/8, Khu di tích Kim Liên phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ cắt băng khai mạc triển lãm chuyên đề “ Cách mạng Tháng 8- Mốc son lịch sử".

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, được sự đồng ý của Sở VH&TT Nghệ An, chiều ngày 12/8, Khu di tích Kim Liên phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ cắt băng khai mạc triển lãm chuyên đề “ Cách mạng Tháng 8- Mốc son lịch sử".

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Quách Thị Cường- Phó Giám đốc Sở VH&TT; Đại tá Dương Đình Văn - Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh; Vương Hồng Thái- UV BTV, Phó Chủ tịch TT UBND huyện; Biện Văn Trung- UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện và đại diện lãnh đạo một số đơn vị Công an, Quân đội đóng quân trên địa bàn.

Triển lãm tập hợp hơn 160 tài liệu, hình ảnh. Nội dung triển lãm được chia làm 3 phần: Mùa thu lịch sử, Sức mạnh niềm tin và Tiếp bước vinh quang được trưng bày đã khẳng định ý nghĩa lịch sử, giá trị thời đại, sức sống mãnh liệt thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã mở ra thời kỳ mới cho nhân dân Việt Nam và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới trong thế kỷ XX, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần và quyết tâm của nhân dân các dân tộc bị áp bức đấu tranh giải phóng dân tộc, đưa đất nước Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Đồng thời qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân, đặc biệt là thế hệ trẻ nhận thức đầy đủ và sâu sắc về thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, cổ vũ và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 Theo kế hoạch, triển lãm chuyên đề “ Cách mạng Tháng 8- Mốc son lịch sử" sẽ diễn ra từ nay cho đến hết tháng 12 năm 2023 tại Khu di tích Kim Liên./.

 

Kim Dung thực hiện

Bản đồ

Lịch trình mẫu