𝐆𝐡𝐞́ 𝐭𝐡𝐚̆𝐦 𝟓 𝐧𝐠𝐨̂𝐢 𝐜𝐡𝐮̀𝐚 𝐧𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐢𝐞̂𝐧𝐠, 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐦𝐚𝐲 𝐦𝐚̆́𝐧 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟖

07/08/2023 10/07/2043

28 0

Cầu bình an và may mắn đầu tháng 8 bằng cách khám phá 5 địa điểm tâm linh nổi tiếng tại Nghệ An dưới đây!

𝐆𝐡𝐞́ 𝐭𝐡𝐚̆𝐦 𝟓 𝐧𝐠𝐨̂𝐢 𝐜𝐡𝐮̀𝐚 𝐧𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐢𝐞̂𝐧𝐠, 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐦𝐚𝐲 𝐦𝐚̆́𝐧 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟖

📆Cứ mỗi dịp đầu tháng, các ngôi chùa tại Nghệ An lại rộn ràng, tất bật đón du khách ghé đến chùa cầu an.

👉Cầu bình an và may mắn đầu tháng 8 bằng cách khám phá 5 địa điểm tâm linh nổi tiếng tại Nghệ An dưới đây!

#dulichnghean

#namdan

#quebac

Bản đồ

Lịch trình mẫu